Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zákazník má nárok odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím, a to bez uvedení důvodu (každý důvod nám ale pomůže zlepšit se pro příště a rádi je uvítáme :)) do 14-ti dnů od dodání nepersonalizovaného Zboží.
Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ písm. a) a d), tedy pokud byla uzavřena smlouva o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo přesně pro jeho osobu.
To se týká především (nikoliv však výlučně) objednávek dioptrických brýlí upravených dle specifikací sdělených Zákazníkem v rámci objednávky. Pokud předmět smlouvy obsahuje více věcí, které jsou dodávány samostatně, lhůta uplyne 14. den ode dne, kdy Zákazník obdržel poslední věc. Zákazník hradí přímé náklady na vrácení věci
Pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy musí Zákazník informovat Prodávajícího o svém rozhodnutí o odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením prostřednictvím formuláře ve výše uvedené lhůtě, v původním stavu a zaslat brýle na adresu:

 

Muscat s.r.o.
Bělehradská 671/73
120 00 Praha


V případě odstoupení od smlouvy, vrátí Prodávající veškeré platby Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení pomocí stejných platebních prostředků, které použil Zákazník v původní transakci.